Půjčky na směnku

Náležitosti směnky

Někdy se mohou na směnce objevovat pravopisné či gramatické chyby nebo je napsaná na kousek nevzhledného papíru i přesto zůstává platná. Musí však obsahovat podstatné náležitosti stanovené zákonem.

Zákon přesně nedefinuje jak má směnka vizuálně vypadat, a proto v praxi neexistuje žádný předepsaný tiskopis, který by určoval konkrétní formu. Takže směnka může být sepsaná rukou nebo také napsaná na psacím stroji či na počítači a pak vytištěná, ale za všech těchto okolností musí splňovat obsahové náležitosti.


Směnka musí obsahovat:

  • označení, že jde o směnku (doslovné označení v textu listiny)
  • příkaz zaplatit danou částku (bez dalších podmínek)
  • jméno a adresa toho, kdo má směnku zaplatit
  • informace o splatnosti
  • informace o místě placení
  • jméno věřitele, tedy toho, komu má být zaplaceno
  • datum a místo vystavení
  • podpis výstavce

Náležitosti směnky

Z této písemnosti musí být patrné, že jde o směnku. V samotném textu se musí objevit výraz směnka. Dále je zde nutné napsán bezpodmínečný přislib zaplatit konkrétní peněžní částku a údaj splatnosti. Údaj o místě, kde má být zaplacen obnos, jméno a příjmení dané osoby,komu má být zaplaceno, datum a místo vystavení. Na směnce musí být vepsána konkrétní peněžní suma a to v přesné měně. Je nezbytné, aby sám výstavce stvrdil směnku svým vlastnoručním podpisem.
Splatnost směnky

Na směnce je možné splatnost stanovit buď na viděnou, na určitý čas po vidění, na určitý čas po datu vystavení anebo konkrétní den. Pokud jde o vystavení směnky na viděnou neboli vistasměnku, je splatná okamžitě při předložení. Kdežto směnku sjednanou na určitý čas po viděné (lhůtová vistasměnka), je možné zaplatit až po uplynutí stanoveného času po jejím předložení. Jiná situace vzniká, jestliže je ve směnce určena splatnost na určitý čas po datu vystavení směnky, někdy se jí také říká dato směnka. Za těchto okolností je směnka splatná uplynutím sjednaného termínu po datu vystavení směnky. Poslední možný způsob je splatný v den, který je uveden na směnce a tento způsob se nazývá odborně na určitý den neboli fixní či denní směnka.

Neplatnost směnky

Pokud některá ze základních náležitostí není obsažena ve směnce, pak tento cenný papír pozbývá platnosti, což znamená, že dlužník ztrácí povinnost uhradit v daném místě finanční částku dané osobě.

Vloženo: 5.4.2012Půjčky ihned k mání
Dostupné půjčky online.

Dávky v hmotné nouzi
Příspěvky lidem s nedostatečnými příjmy

© 2009 - 2024 Půjčky-Na-Směnku.cz, všechna práva vyhrazena. Kontaktní informace provozovatele
Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Kopírování textů, nebo jejich částí je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.Provozovatel neodpovídá za právní důsledky použití informací zde uvedených. Tento web má pouze informativní charakter. Informace doporučujeme před využitím konzultovat s právními specialisty.

Upozornění: Informace zde uvedené byly sepsány před 1.12.2016 a nemusí být zcela platné v souladu s novým zákonem o spotřebitelském úvěru.